Polmotors Sp. z o.o.

Diament Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu

Diament 2017
Z przyjemnością ogłaszamy, że 21 stycznia b. roku, podczas Wielkiej Gali Liderów Polskiego Biznesu 2017 zorganizowanej przez Business Centre Club, Polmotors został uhonorowany prestiżową nagrodą – „Diamentem Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu”.

Wyróżnienie to zostało przyznane za bardzo dobre wyniki szczególnie w zakresie działalności inwestycyjnej, za wdrażanie innowacyjnych technologii, a także inwestowanie w zasoby ludzkie oraz działania na rzecz rozwoju kultury, edukacji, sportu oraz potrzeb społeczności lokalnej.

Zarząd Firmy składa podziękowania za osiągnięty wynik całemu Zespołowi Polmotors – Kolegom i Koleżankom ze wszystkich poziomów organizacji, Klientom jak również Partnerom i Interesariuszom: dostawcom, przedstawicielom świata nauki, administracji, samorządu oraz społeczności lokalnej, którzy poprzez otwartość, życzliwość i profesjonalizm nieustannie wspierają rozwój Polmotorsu.

Życzymy aby wyróżnienie to stanowiło dla nas motywację do dalszego, szczególnie innowacyjnego rozwoju jako Zespołu i Organizacji realizującej idee zrównoważonego i odpowiedzialnego wzrostu.