Polmotors Sp. z o.o.

Prototypownia

Polmotors posiada potencjał w zakresie wytwarzania oprzyrządowań specjalnych oraz realizacji partii próbnych i prototypów, co zapewnia kompleksową obsługę projektów klientów od fazy R&D po uruchomienie produkcji seryjnej.  W procesach tych wykorzystywane są  nowoczesne technologie takie jak wysokowydajne obróbki CNC, okrawania laserowe itp. Procesy walidacji realizowane są w oparciu o własne zaplecze laboratoryjne oraz przy współpracy z zewnętrznymi jednostkami badawczymi.

  

4Doświadczenie zespołu inżynierów i specjalistów wykorzystujących najnowszej klasy oprogramowania i technologie zapewnia wysoką elastyczność i szybkość reakcji na potrzeby klientów, szczególnie w odpowiedzi na oczekiwania skracania terminów uruchomień dla nowych projektów.