Polmotors Sp. z o.o.

Wizyta Księdza Arcybiskupa Josepha Atangi z Kamerunu

Ks. Arcybiskup Joseph Atanga urodził się w 14 sierpniu 1952 r. Jest jezuitą. W dniu 3 grudnia 2009 r. został mianowany arcybiskupem w Diecezji Bertoua, w jednym z biedniejszych regionów w Kamerunie. Ks. Arcybiskup Joseph Atanga jest zaangażowany w szereg projektów, realizowanych z jego inicjatywy i bezpośrednio przez niego zarządzanych. W Bertoua rozpoczął budowę uniwersytetu, domu dziecka, szkoły, szpitala oraz kościołów.
Przyjął pod opiekę i zapewnił prowizoryczny dom dla szesnaściorga (na chwilę obecną; liczba ta stale się zwiększa) dzieci, porzuconych przez rodziców na ulicach i na poboczach dróg. Dla nich realizowany jest przez Ks. Arcybiskupa projekt budowy domu dziecka.

Troszcząc się o los Afryki, a w szczególności o los dzieci i młodzieży afrykańskiej, Ks. Arcybiskup upatruje szans na poprawę ich losu poprzez edukację; dlatego z pełną determinacją dąży do zrealizowania projektu budowy uniwersytetu przeznaczonego na ich potrzeby.

Z uwagi na ogrom potrzeb i bardzo ograniczone możliwości zgromadzenia niezbędnych środków finansowych w Kamerunie, w trakcie wizyty w Polsce Ks. Arcybiskup chciałby prosić o wsparcie projektu budowy domu dziecka oraz uniwersytetu. Polmotors podczas wizyty Ks. Arcybiskupa odpowie na te potrzeby poprzez dar pieniężny zebranych z dobrowolnych datków pracowników oraz kwoty ustalonej przez Zarząd Firmy.