Polmotors Sp. z o.o.

R&D

Polmotors oferuje swoim klientom potencjał wiedzy inżynierskiej i wytwórczej obejmujący wszystkie najważniejsze etapy cyklu życia projektu.

 

z1

R&D: „co-design”, projektowanie komponentów
i podzespołów z zastosowaniem zaawansowanych narzędzi i wiedzy min. w zakresie metod FEM oraz znajomości charakterystyk funkcjonalnych produktów. W ramach realizowanych projektów rozwojowych wykorzystywany jest potencjał wewnętrznego zespołu ekspertów oraz zewnętrznych, wiodących jednostek naukowo-badawczych.

 

 

 

Modelowanie i optymalizacja

Projektowanie wyrobów, definiowanie kluczowych charakterystyk z ukierunkowaniem na uzyskanie wysokiej technologiczności i efektywności kosztowej przyszłego procesu wytwórczego. Inżynierowie firmy Polmotors bezpośrednio współpracują z inżynierami z działów rozwoju naszych klientów wspomagając ich na etapie projektowania i analiz mechanicznych produktów.

 

 

Prototypowanie, Walidacja,
Reverse-Engineering

Szybkie prototypowanie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i potencjału Narzędziowni Polmotors. Procesy walidacji (testy funkcjonalne, dynamiczne, zmiany geometrii itp.) realizowane są przez zaplecze laboratoryjne Polmotors ze wsparciem zewnętrznych, akredytowanych jednostek wyspecjalizowanych w wymaganiach branży.