Kariera > Aplikuj
Specjalista ds. BHP i EKO
Miejsce pracy: Bielsko-Biała, Mazańcowice
 
Zakres odpowiedzialności:
 • Kontrolowanie i raportowanie warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP, wdrażanie zmian w zakresie bezpiecznych praktyk i procedur,

 • Planowanie, wdrażanie i kontrola działań zabezpieczających i profilaktycznych eliminujących ryzyko wypadków, urazów i chorób zawodowych,

 • Podejmowanie aktywnych działań mających na celu budowanie świadomości w obszarze BHP, PPOŻ i ochrony środowiska, a w szczególności mających na celu eliminację wypadków i zagrożeń wypadkowych,

 • Realizacja szkoleń BHP zgodnie z potrzebami,

 • Opracowywanie wewnętrznych regulaminów, procedur i standardów postępowania w zakresie BHP, PPOŻ oraz ochrony środowiska,

 • Prowadzenie dokumentacji BHP oraz raportowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi standardami,

 • Audytowanie obszarów Polmotors pod kątem przestrzegania standardów oraz minimalizowania zagrożeń oraz koordynowanie działań naprawczych i doskonalących,

 • Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków, a także kontrola realizacji tych wniosków,

 • Udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą.

   

 
Oczekujemy:
 • Wykształcenie wyższe kierunkowe lub studia podyplomowe w zakresie BHP

 • Doświadczenie w pracy o podobnych charakterze w firmie produkcyjnej (mile widziane w branży automotive),

 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z metodyki szkoleń BHP lub ukończony kurs pedagogiczny,

 • Bardzo dobra praktyczna znajomość przepisów dotyczących obszaru bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i ppoż,

 • Praktyczna znajomość przepisów prawa związanych z wymaganiami dla maszyn,

 • Znajomość wymagań BHP i PPOŻ oraz ich powiązań z pozostałymi systemami (IATF, ISO14001, ISO 45001 itp.),

 • Umiejętności organizacyjne i logicznego myślenia,

 • Komunikatywność i umiejętność inspirowania innych do działania,

 • Zdolność do podejmowania szybkich i optymalnych decyzji, umiejętność oceny danych i przebiegu procesów / zdarzeń niezbędnych dla ich podjęcia,

 • Samodzielność w działaniu,

 • Asertywność,

 • Umiejętność pracy w zespole.
 
Oferujemy:
 • Możliwość rozwoju osobistego i zawodowego w wielu płaszczyznach kompetencji, m.in. poprzez udział w nowych, międzynarodowych projektach, które dają dużą osobistą satysfakcję
 •  Pracę w firmie o globalnym zasięgu działania i ugruntowanej pozycji na rynkach międzynarodowych
 • Pracę w innowacyjnym środowisku organizacyjnym, udział w implementacji i rozwoju najbardziej zaawansowanych standardów i praktyk branżowych z dziedziny automotive
 • Atrakcyjne warunki wynagrodzenia uzależnione od posiadanych kompetencji i osiąganych wyników
 • Bogaty pakiet benefitów i dodatków specjalnych (m.in. kursy językowe, bezpłatna opieka medyczna, dopłaty wakacyjne, karnety teatralne, karnet sportowy i inne)
Kolejny krok: