Zapytania ofertowe | przetargi
ue
Dostawa, instalacja i uruchomienie zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego 2023-02-01
Dostarczenie i montaż urządzenia do obróbki laserowej wytłoczek (element stanowiska do laserowej obróbki wytłoczek) 2023-02-01
Dostarczenie i montaż urządzenia do obróbki laserowej wytłoczek (element stanowiska do laserowej obróbki wytłoczek) 2023-02-01
Zakup stali narzędziowej obrobionej cieplnie do budowy narzędzia do tłoczenia na zimno 2022-03-28
Zakup kompletu pozostałych elementów do budowy narzędzia do tłoczenia na zimno 2022-03-14
Zakup obrobionych odlewów żeliwnych do budowy narzędzia do tłoczenia na zimno 2022-03-03
Zakup stali narzędziowej stopowej przeznaczonej do pracy na gorąco 2021-11-29
Przetarg na dostawę, instalację i uruchomienie specjalistycznego wieloosiowego urządzenia do obróbki mechanicznej metali 2021-10-18
Przetarg na dostawę, instalację i uruchomienie specjalistycznej elektroerozyjnej wycinarki drutowej 2021-10-18
Zakup specjalistyczna stal narzędziowa do pracy na gorąco 2021-10-13
Zakup kompletu pozostałych elementów do budowy narzędzia do tłoczenia na gorąco 2021-07-20
Zakup konwencjonalnej stali narzędziowej stopowej przeznaczonej do pracy na gorąco 2021-07-16
Zakup obrobionych odlewów żeliwnych do budowy narzędzia do tłoczenia na gorąco - 2021-07-02
Przetarg na dostawę i instalację zrobotyzowanego stanowiska do niskoenergetycznego napawania 3D - 2021-06-04
Wykonanie i dostawę prototypowego oprzyrządowania do obróbki laserowej metali – 2020.07.23
Wynajem oprogramowania do budowy modeli 3D – 2020.07.17
Wynajem oprogramowania do symulacji procesów napawania – 2020.07.16
Dostawę i montaż specjalistycznego urządzenia do laserowej obróbki metali – 26-09-2019
Praca:
Jesteś otwarty na współpracę?
UE