Geny i serce
Polmotors
Nie jest tajemnicą, że fundamentem naszych sukcesów są wspólnie wypracowane wartości.
Misja
Misją naszego działania jest: tworzenie innowacyjnych, bezpiecznych i niskoemisyjnych produktów dla liderów branży „automotive”.
Wizja
Wizja naszej firmy wyraża się we wspólnym tworzeniu odpowiedzialnej i otwartej organizacji, wdrażaniu najnowocześniejszych technologii i systemów – aby nasze wskaźniki (jakość, zadowolenie klienta, zysk) pozwalały na perspektywiczny rozwój. Dbamy również o to, aby czerpać z naszej pracy satysfakcję.
Misja i wizja oraz kultura organizacyjna oparta jest o nasze wspólne wartości.
Jako firma rodzinna uznajemy je jako trwały fundament naszego bezpiecznego i perspektywicznego rozwoju.
Nasza unikalna kultura opiera się na 4 wymiarach, które stanowią fundament 4 filarów długoterminowej strategii naszego działania. Nasza unikalna kultura opiera się na 4 wymiarach, które stanowią fundament 4 filarów długoterminowej strategii naszego działania.
Nasza unikalna kultura opiera się na 4 wymiarach, które stanowią fundament 4 filarów długoterminowej strategii naszego działania.
Nowe produkty dla bezpieczniejszych i neutralnych dla środowiska pojazdów Szczególne środowisko pracy oparte o zaufanie i wzajemną troskę Bezpieczny, harmonijny i pełny rozwój siebie i innych Stworzenie organizacji w całości opartej o odnawialne źródła energii i bezemisyjne procesy Rozwój nauki i technologii w regionie, Ojczyźnie i świecie Rozwijanie organizacji budującej ekonomię dobra – tworzenie dobrobytu, który służy i rozwija człowieka Innowacyjność i silne standardy odpowiedzialności Orientacja na klienta Orientacja na ludzi Dzielenie się i społeczna odpowiedzialność 4 filary strategii Nasze ambicje: Nasze ambicje: Nasze ambicje: Nasze ambicje: Nasze ambicje: Nasze ambicje: